Facebook Twitter Youtube

Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію

НАКАЗ

 

                                        

   «_10_»  вересня 2019 року

                            м. Київ

 64

 

 

«Про затвердження переліку відомостей,

що становлять службову інформацію»

 

З метою належної організації ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації (далі – документи), що містять службову інформацію, на виконання вимог Типової інструкції про порядок ведення  обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних  носіїв  інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736,

 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Шостому апеляційному адміністративному суді (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність накази Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 жовтня 2018 року №14, від 01 липня 2019 року  №53.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника апарату суду Герасименко І.Є.

 Голова суду                                                                                                                       А.М. Горяйнов

 

Додаток
до наказу Шостого апеляційного адміністративного суду
10.09.2019 № 64

Перелік відомостей,
що становлять службову інформацію
в Шостому апеляційному адміністративному суді

1. Відомості, що становлять службову інформацію з організації діяльності режимно-секретного органу в Шостому ААС.
1.2 Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються до Шостого апеляційного адміністративного суду Верховним Судом, Державною судовою адміністрацією України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
1.3 Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
1.4 Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
1.5 Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та протоколи тощо).
1.6 Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

2. Відомості з питань мобілізаційної роботи.
2.1 Відомості щодо звірок особистих карток військовозобов’язаних і призовників, які працюють у Шостому ААС, з обліковими даними військових комісаріатів.
2.2 Відомості щодо перевірок стану військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників.
2.3 Відомості щодо обліку видачі Шостим ААС оформлених посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил України на період мобілізації та на воєнний час і повідомлень про зарахування військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік.
2.4 Відомості щодо передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток.
2.5 Листування з військовими комісаріатами щодо обліку військовозобов’язаних осіб зарахованих до штату Шостого ААС .
2.6 Листування з військовими комісаріатами щодо обліку військовозобов’язаних осіб зарахованих на спеціальний військовий облік.
2.7 Посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил України на період мобілізації та на воєнний час.

3. Відомості з питань технічного захисту інформації та охорони.
3.1 Відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які становлять державну таємницю).
3.2 Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньообʼєктовий режим, технічне оснащення охорони об’єктів суду, розташування і характеристику постів охорони, систем відеоспостереження і сигналізації.

4. Відомості з питань організації роботи та кадрової роботи.
4.1 Відомості, що містяться в документах суду, що містять службову інформацію інших органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
4.2 Відомості, що містяться в рішеннях (постановах, наказах, розпорядженнях) Голови  Шостого ААС про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників суду відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».
4.3 Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях керівництва суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.
4.4 Відомості, що містяться в особових справах суддів і працівників апарату суду.
4.5 Відомості, що містяться в документах обліку печаток і штампів суду.
4.6 Відомості, отримані в процесі службових розслідувань до моменту прийняття щодо них рішення.

Наказ Шостого апеляційного адміністративного суду
09.01.2020 №2 «Про внесення змін до
Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
у Шостому апеляційному адміністративному суді»

4.7 Матеріали попередньої та внутрішньої (службової) перевірок або розслідувань повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

4.8 Журнал реєстрації повідомлень про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

 

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •