Facebook Twitter Youtube

Подання позовної заяви

Вимоги до позовної заяви

Порядок подання позовної заяви 

 

Вимоги до позовної заяви

Згідно з вимогами ч.3 ст.273 Кодексу адміністративного судочинства України до Шостого апеляційного адміністративного суду як до суду першої інстанції оскаржуються рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії (крім рішень, дій або бездіяльності щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму), прийняті у межах виборчого процесу.

Відповідно до ч.7 ст.277 Кодексу адміністративного судочинства України до Шостого апеляційного адміністративного суду оскаржуються дії кандидатів на пост Президента України та їх довірених осіб.

Також Шостий апеляційний адміністративний суд, згідно з ч. 2 ст. 267 Кодексу адміністративного судочинства України, вирішує як суд першої інстанції адміністративні справи про примусове відчуження земельної ділянки, розташованої на території Чернігівської, Черкаської, Київської областей та м. Києва, інших об'єктів нерухомого майна, що розміщені на земельній ділянці, з мотивів суспільної необхідності.

Вимоги до позовної заяви встановлені статтею 160 Кодексу адміністративного судочинства України.

У позовній заяві зазначаються:             

1)  найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2)  повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;

3)  зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;

4)  зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів – зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;

5)  виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

6)  відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7)  відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8)  перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9)  у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень – обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;

10)  у справах щодо оскарження нормативно-правових актів – відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;

11)  власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості, визначені у п.2 ч.5 ст.160 стосовно представника.

У разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, у заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

Перелік документів, що додаються до позовної заяви, викладений у ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

До позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених ч.2 ст. 161.

Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення іншим учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси, копії позовної заяви та доданих до неї документів.

До позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази, позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

У разі пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач зобов'язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску.

До заяви про визнання індивідуального акта протиправним чи адміністративного договору недійсним додається також оригінал або копія оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача – клопотання про його витребування.

Також звертаємо увагу на вимоги ч. 10 ст. 44 Кодексу адміністративного судочинства України: якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). 

 

Порядок подання позовної заяви

Позовна заява у випадках, визначених ст.ст. 267, 273, 277 Кодексу адміністративного судочинства України, подається виключно в письмовій формі позивачем, його представником або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб шляхом:

-  направлення засобами поштового зв’язку* на адресу Шостого апеляційного адміністративного суду: вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010;

- подачі безпосередньо через відділ документообігу та контролю (канцелярія) Шостого апеляційного адміністративного суду, який розташований за адресою: вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, під’їзд №1, м. Київ, 01010.

* – звертаємо увагу, що днем подання позовної заяви у справах, пов'язаних із виборчим процесом, є день її надходження до суду, а не день передачі до відділу поштового, кур'єрського чи іншого зв'язку.

У період виборчого процесу у Шостому ААС встановлюється спеціальний графік роботи суду з метою забезпечення можливості подачі позовної заяви у вихідні, святкові та неробочі дні.

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •