Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду звернень громадян, що надійшли протягом червня 2019 року

І. Протягом червня 2019 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло 11 звернень. З них:

- Скарга на протиправні дії суддів Черкаського окружного адміністративного суду

Скаржнику надано відповідь та повідомлено про інстанційну юрисдикцію Шостого АА.

-  скарга щодо ненадання відповіді на клопотання.

Скаржнику повідомлено, що на подані ним до суду клопотання була надана відповідь та направлена на адресу, зазначену в клопотаннях. При цьому повідомлено, що поштове відправлення, яке було направлено скаржнику перебуває у поштовому відділені.

07.06.2019 року до Шостого апеляційного адміністративного суду надійшло звернення, адресоване голові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Вказане звернення 10.06.2019 року направлено за належністю.

- 4 скарги щодо незаконних дій головуючого судді.

Скаржнику надано відповідь з приводу питань, викладених у скаргах.

2 скарги щодо несвоєчасного повернення справи до суду першої інстанції.

Заявнику надано роз’яснення щодо повернення справ до суду першої інстанції та повідомлено дату повернення вказаної справи.

-Електронне звернення щодо повторної подачі апеляційної скарги відповідача.

Заявнику надано відповідь та роз’яснено приписи статті 298 КАС України.

-Колективне звернення щодо порушення суддями Шостого ААС норм Конституції та законів України та постановлення завідомо неправосудного рішення.

Заявникам надано відповідь, повідомлено повноваження голови Шостого ААС та роз’яснено право касаційного оскарження, у разі непогодження із прийнятим судовим рішенням апеляційної інстанції.

Протягом червня 2019 року до сектору надійшло 3 повторних звернення.

Відповіді на звернення громадян надавались за підписом керівництва суду.

У червні 2019 року до Шостого ААС через органи суддівського самоврядування та інших органів влади звернень не надходило.

Керівництвом суду забезпечується неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень. Здійснюється ретельна перевірка звернень, в змісті яких йдеться про недоліки в роботі апеляційного суду, працівників апарату суду. Керівництво проводить особистий прийом громадян.

Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого ААС Сектором відділу правової роботи за вказаний період надано відповідь на 11 звернень. 

ІІ. З аналізу журналів прийому громадян керівництвом Шостого ААС за червень 2019 року встановлено:

 

 

№ п/п

 

 

П.І.Б. та посада

 

 

Дата

 

 

  Кількість    осіб

 

 

Зміст звернень

записано

з’явились

1

Горяйнов А.М.

(голова суду)

13.06.19

2

2

щодо порушення права на ознайомлення зі справою та отримання копій документів;

- порушення прав землекористування членів кооперативу «Орхідея-3» під час розгляду справи.

2

Мєзєнцев Є.І.

(заступник голови суду)

27.06.19

1

1

- щодо встановлення судового контролю за примусовим виконання судового рішення

3

Кузьмишина О.М.

20.06.19

1

1

щодо зміни складу колегії суддів

4

Герасименко І.Є.

(керівник апарату суду)

05.06.19

20.06.19

2

1

щодо повернення справи до суду першої інстанції

Всього:

6

5

 

 

На питання, порушені на прийомі у керівництва суду, були надані відповіді та роз’яснення.

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •