Facebook Twitter Youtube

Аналіз стану розгляду звернень громадян, що надійшли протягом лютого 2022 року

І. Протягом лютого 2022 року до Шостого апеляційного адміністративного надійшло 11 звернень. З них:

-3 заяви про надання інформації у справі

Заявникам надано відповіді з приводу питань, викладених у заявах.

- 2 заяви про надання допомоги.

Заявнику повідомлено, що згідно зі статтею 5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси і просити про їх захист певним шляхом.

Також повідомлено, що відповідно до частини 1 статті 23 Кодексу адміністративного судочинства України, Шостий апеляційний адміністративний суд переглядає судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції. Вирішення питань, викладених у заявах, не відноситься до компетенції Шостого ААС.

- 6 скарг на дії працівників апарату суду.

З приводу обставин, викладених у скаргах, проведені перевірки та за результатами надані обґрунтовані відповіді.

У лютому 2022 року до Шостого апеляційного адміністративного суду через органи суддівського самоврядування звернень не надходило.

Відповідь на звернення громадян надавались за підписом керівництва суду.

Керівництвом суду забезпечується неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень. Здійснюється ретельна перевірка звернень, в змісті яких йдеться про недоліки в роботі апеляційного суду, працівників апарату суду.

Відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Шостого ААС сектором відділу правової роботи за вказаний період надано відповідь на 5 звернень, 6 звернень перебуває на опрацюванні.

ІІ. З аналізу журналів прийому громадян керівництвом Шостого ААС за лютий 2022 встановлено.

 

№ п/п

 

П.І.Б. та посада

 

Дата

 

Кількість    осіб

 

Зміст звернень

записано

з’явились

 

1

Аліменко В.О. (заступник голови суду)

10.02.22

1

1

Про надання інформації

Всього:

 

 

1

1

 

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •