Facebook Twitter Youtube

Бабенко Костянтин Анатолійович

Загальний стаж роботи на посадах судді становить понад 18 років, зокрема:

2003-2007 рр.— на посаді  судді господарського суду Київської області;

2007-2008 рр. — на посаді судді Київського окружного адміністративного суду;

з квітня 2008 року — на посаді судді Київського апеляційного адміністративного суду;

з жовтня 2019 року – переведений на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду

Має науковий ступінь доктора юридичних наук, вчене звання професора, габілітований доктор наук з адміністративного права та адміністративного процесу (ЄС).

Член науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

Нагороджений:

Почесною грамотою Центральної виборчої комісії;

Почесною грамотою Ради суддів України;

Почесним знаком Ради суддів адміністративних судів України.  

  

Автор статей:

Політико-правові та соціальні передумови корупції в органах державної влади

Корупція як результат системної неефективності державного управління

Причинно-наслідковий комплекс деформації апарату публічної адміністрації

Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу

Конституційний Суд України і його роль у забезпеченні верховенства конституції

Права людини як об’єкт конституційного захисту

Конституційне регулювання основ суспільного ладу як предмет дослідження науки конституційного права

Конституційні основи розвитку економічної системи України

Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин в Україні

Теоретичні проблеми процесу внесення змін до конституцій

Проблема стабільності Конституції в аспекті суспільних трансформацій

Становлення громадянського суспільства в Україні: конституційний вимір

Конституційне закріплення демократичних основ організації державної влади (теорія і практика реалізації)

Конституція України як фактор стабілізації розвитку правового і політичного життя суспільства

Про деякі аспекти протидії корупції в Україні

Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції

Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням

Корупція в системі вищої освіти: сутність, причини та наслідки

Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні

Проблема забезпечення цілісності державної влади в контексті розвитку системи конституційно-правового регулювання в Україні

Конституційно-правове регулювання і розвиток виборчого права України

Феномен «динамічного балансу» стабільної Конституції і розвитку політико-правових відносин

Методи конституційного регулювання політико-правових відносин 

Політико-правові відносини як предмет регулювання конституційного права України

Конституційно-правові механізми збалансування влади в процесі взаємодії уряду і парламенту

Феномен біцефалізму виконавчої влади в процесі конституційного розвитку України

Проблеми конституційно-правового регулювання процесу взаємодії вищих органів виконавчої і законодавчої влади

Конституційне закріплення принципу поділу державної влади як фундамент формування системи політико-правової взаємодії органів державної влади

Конституція України як правова основа забезпечення політичної участі громадян

Конституційно-правове забезпечення діяльності політичних партій в сучасній Україні: перспектива партократії чи здоровий партогенез?

Конституційні гарантії демократизму політичного режиму в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Конституційні підвалини генезису парламентаризму в Україні в контексті запровадження політичної реформи

Системні основи закріплення правового статусу людини в Конституції України

Політична реформа в контексті демократизації системи державної влади: конституційні аспекти

Адміністративна реформа як невід’ємна складова процесу реалізації Конституції України

Політичні чинники впливу на процес реалізації Конституції України

Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні

Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи конституційного регулювання в Україні

Система конституційного регулювання і розвиток політико-правових відносин в сучасній Україні

Участь парламенту у формуванні уряду: проблеми і перспективи конституційної реформи в Україні

Конституційно-правовий вимір реалізації принципу поділу державної влади

Прояви корупції в системі освіти: Запобігання та протидія

Зателефонувати до суду   • 044 254 21 99 • 097 517 67 65 •